Allahın bənzəri varmı?

Allahın bənzəri varmı?
Müəllim şagirdlərinin qavramasını ölçmək üçün onlardan imtahan alır. Allah da buna görə bizi çətinlik və müşküllərə düçar edir ki, bizim Ona olan mərifətimizi ölçsün. Bu, bilmək üçün deyil, çünki o qəlblərimizdən keçəndən agahdır. Yalnız buna görədir ki, bizim Ona nə qədər etimad bəslədiyimizi və Onun razılığına nə qədər razı olduğumuzu bizə bildirsin!
O, mehriban təlimçi kimi istəyir ki, Onun Özü kimi olaq, Onun mehribanlığı və lətafətinə yetişək.
Bu arada təlimçiyə o şagird daha çox bənzəyir ki, təlimçi qarşısında şagirdlərin ən razı və təvazökarıdır.

Oxşar iş
şərhlər

بیر گؤرۆش یاز

ایمئیل یایینلانمایاجاق